Miljømessige fordeler

Rundt 30 % av det som befinner seg i gjennomsnittshusholdningens søppelbøtte kan gjenvinnes som brennbart avfall i Logmaker.

Opptrevlet søppelpost, opptrevlet papir, aviser, innpakninger fra mat og husholdningsprodukter, papp, tørkepapir, opprevne toalettruller, olivensteiner, nøtter, teposer (tørkede), kaffegrut og kullstøv. Hageavfall kan gjenvinnes på den samme måten: avkappede kvister og grener, sagflis og tørre blader og bladverk.

Ha en egen søppelbøtte for det brennbare avfallet ditt. Ikke bare reduserer du avfallsmengden som ellers ville gått på fyllingen, men du bidrar til å konservere skog ved å redusere trefelling og bruk av trevirke.

Ved å sortere og ta vare på det brennbare avfallet ditt, vil du alltid ha et forråd av brennbart materiale som du kan bruke i Logmaker og ha mindre søppel til å sette utenfor til henting med søppelbilen!

Logmaker gjør det enkelt og gøy for alle i husholdningen å gjenbruke, resirkulere og gjenvinne avfall. Husk:  Ikke kast det, brenn det!