Kontaktuppgifter

FÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING och MEDIAFÖRFRÅGNINGAR:

Telefon: +44 (01)637 854 717 (på engelska)

E-post: sales-marketing@logmaker.org.uk

ALLMÄNNA FRÅGOR:

Telefon: +44 (0)1637 854 717 (på engelska)

E-post: general@logmaker.org.uk

PER POST:

Logmaker
The Old Farmhouse Cottage
Trevelgue
Newquay
TR8 4AT